Legislacja

Podstawowymi metodami działania Polskiej Fundacji Morskiej w obszarze współczesnej gospodarki morskiej i śródlądowej jest udział w konsultacjach społecznych oraz działania lobbingowe, prowadzenie kampanii społecznych i działań rzeczniczych, monitorowanie funkcjonowania instytucji publicznych, organizowanie konferencji i debat, wydawanie publikacji.