Unia Europejska

Status: Aktywne

Konsultacje publiczne dotyczące przeglądu polityki w zakresie monitorowania, raportowania i weryfikacji (MRW) emisji CO2 z transportu morskiego.

Termin trwania: 2017.09.08-2017.12.01

Status: Aktywne

Konsultacje społeczne w sprawie oceny Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego, w tym jej działań w zakresie reagowania na zanieczyszczania.

Termin trwania: 2017.07.27-2017.11.02

Status: Aktywne

Uprawnienia do połowów na 2018 w ramach wspólnej polityki rybołówstwa.

Termin trwania: 2017.07.06-2017.09.15

Status: Aktywne

Konsultacje społeczne dotyczące wdrażania planu działania na rzecz Atlantyku.

Termin trwania: 2017.06.29-2017.09.22

Status: zakończone

Public consultation on the evaluation of regulation 392/2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents.

Termin trwania: 2016.07.29-2016.10.31

Status: zakończone

Public consultation on the revision of the port reception facilities directive (2000/59/EC).

Termin trwania: 2016.07.13-2016.10.16

Status: zakończone

Fishing opportunities for 2017 under the common fisheries policy.

Termin trwania: 2016.06.15-2016.09.01

Status: zakończone

Public consultation of the Horizon 2020 work programme food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy 2018-2020.

Termin trwania: 2016.06.06-2016.08.28

Status: zakończone

Multiannual plan for the fisheries exploiting demersal stocks in the western Medditerranean Sea.

Termin trwania: 2016.05.30-2016.09.30

Status: zakończone 

Ocena ex post Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR)/European Fisheries Fund (EFF) oraz ewentualnego przyszłego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR)/European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) po 2020 r.

Termin trwania: 2016.02.24-2016.05.18

Status: zakończone

Consultation of the fisheries control regulation.

Termin trwania: 2015.12.18-2016.03.13

Status: zakończone

Evaluation of the fisheries control regulation.

Termin trwania: 2015.12.17-2016.03.13

Status: zakończone

Consultation on international ocean governance.

Termin trwania: 2015.06.04-2015.10.15

Status zakończone 

Fishing opportunities for 2016 under the common fisheries policy.

Termin trwania: 2015.06.02-2015.10.01

Status: zakończone

Consultation on the multiannual plan for Northern Adriatic Sea small pelagic fisheries.

Termin trwania: 2015.05.04-2015.09.07

Status: zakończone

Consultation on the development of multiannual plans for the management of demersal fisheries in western EU waters.

Termin trwania: 2015.05.01-2015.09.11

Status: zakończone

EU ecolabel for fishery and aquaculture products.

Termin trwania: 2015.04.30-2015.07.01

Status: zakończone

Multiannual plan for North Sea demersal fisheries.

Termin trwania: 2015.02.09-2015.05.04

Status: zakończone

Consultation on draft guidelines for the examination of state aid to the fishery and aquaculture sector.

Termin trwania: 2014.11.21-2015.01.20

Status: zakończone

Public consultation on streamlining EU funding in the European Arctic.

Termin trwania: 2014.09.01-2014.12.01

Status: zakończone

Consultation on the second draft of block exemption regulation applicable to the fishery and aquaculture sector.

Termin trwania: 2014.08.04-2014.09.30

Status: zakończone

Fishing opportunities for 2015.

Termin trwania: 2014.06.26-2014.09.30

Status: zakończone