Naszym celem jest podnoszenie świadomości publicznej i parlamentarnej na temat znaczenia historii i bieżącej roli polskiego handlu, obrony i przemysłu morskiego poprzez badania i edukację.O nas

Polska Fundacja Morska jest niezależną, niedochodową organizacją pozarządową zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000317263 oraz w Transparency Register Unii Europejskiej, pod numerem 102544122570-30, jako organizacja o charakterze niekomercyjnym (non-profit organizations) działająca w interesie społecznym w obszarze szeroko rozumianej gospodarki morskiej i śródlądowej.

Współpraca

Polska Fundacja Morska współpracuje z wieloma instytucjami z kraju i zagranicy. Jest m. in. członkiem The Europeana Network Association społeczności ekspertów pracujących na rzecz dziedzictwa cyfrowego ze wspólną misją rozszerzenia i poprawy dostępu do cyfrowego dziedzictwa kulturowego Europy oraz Polskiej Izby Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych.

Cele

Celem Polskiej Fundacji Morskiej jest podnoszenie świadomości publicznej i parlamentarnej na temat znaczenia historii i roli polskiego handlu, obrony i przemysłu morskiego poprzez badania i edukację.

Wartości

W swojej działalności Polska Fundacja Morska jest niezależna od instytucji państwowych i politycznych, nie wyręcza państwa i samorządów w wykonywaniu ich podstawowych obowiązków.