Morska Biblioteka Cyfrowa

wspólne dziedzictwo

Celem programu operacyjnego jest zachowanie dziedzictwa związków Polski z morzem, w jego historycznej i współczesnej różnorodności oraz wspieranie działalności dydaktycznej i edukacyjnej.

Morska Biblioteka Cyfrowa powstała w roku 2008 będąc tym samym pierwszą biblioteką cyfrową w województwie Zachodniopomorskim. 11 grudnia 2009 zbiory udostępniono w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej Europeana

Ogólnodostępne zasoby cyfrowe których digitalizacją oraz administrowaniem zajmuje się Polska Fundacja Morska znajdują się w wydzielonej Kolekcji Morskiej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej.

Udostępniane są nieodpłatnie. Kolekcja Morska włączona jest w krajowy i europejski system bibliotek cyfrowych a opisy publikacji są indeksowane i dostępne przez globalne wyszukiwarki internetowe.

Przechowywanie

System dLibra

Wdrożona w ponad 130 miejscach w Polsce. Korzysta z niej ponad 300 instytucji i firm, które tworzą i udostępniają cyfrowe zasoby. Wśród klientów są instytucje kultury i nauki, firmy, instytucje administracji publicznej, instytucje pozarządowe i wiele innych.

Wymogi i standardy

Wprowadzanie danych oraz ich udostępnianie jest zgodne z wymaganiami dla profesjonalnych portali udostępniających cyfrowe zasoby. Najważniejsze spełniane wymogi to WCAG 2.0 (Krajowe Ramy Interoperacyjności), responsywność portalu WWW (Responsive Web Design) oraz otwartość danych (Linked Open Data).

Dostęp w chmurze

Uruchomiona jest na serwerach instytucjonalnych. Dane w chmurze są bezpiecznie składowane na serwerach w Polsce, a usługa jest monitorowana. Obsługa techniczna instytucji współtworzących wykonuje aktualizacje oprogramowania i inne czynności administracyjne IT. Użytkownik korzysta z systemu w trybie usługi w chmurze.

Kompatybilność

Pełna zgodność z wymaganiami Europeany oraz krajowego agregatora FBC. Używany do wymiany informacji protokół OAI-PMH oraz OAI-ORE umożliwiają również korzystanie z informacji przez inne systemy informatyczne, np. multiwyszukiwarki lub agregatory regionalne/tematyczne.

Integracja

Mechanizmy importu i eksportu danych, które umożliwiają łatwą integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi. Domyślnie dostępny jest import w formatach XML, CSV, MARC21, BibTeX, Z39.50 oraz eksport w formatach RDF, RIS, BibTeX. Ponadto system dLibra udostępnia interfejs OpenSearch, pozwalający na prezentację wyników wyszukiwania w innych systemach.

Kolekcje

Kolekcje są zbiorami obiektów, które udostępniane są dla użytkowników portalu WWW. Wprowadzają one z reguły podział tematyczny lub np. wg instytucji. Struktura kolekcji jest również hierarchiczna – kolekcje mogą być rozdzielane na podkolekcje np. o węższym zakresie tematycznym. Każdy obiekt cyfrowy umieszczony w repozytorium może być przypisany do jednej lub wielu kolekcji.

Udostępnianie

Wyszukiwanie

Wyszukiwanie jest jedną z ważniejszych funkcji portalu. Może ono odbywać się w poszczególnych elementach metadanych (np. tylko w tytułach), w całym opisie lub w tekście obiektów cyfrowych. Wyniki prezentowane użytkownikowi mogą być przez niego sortowane i filtrowane względem różnych właściwości, np. wg typu zasobu, przynależności do kolekcji lub konkretnego autora. Poza tym dostępny jest również zaawansowany formularz konstruowania zapytań wyszukiwawczych, dający możliwość łączenia zapytań przy pomocy operatorów logicznych AND i OR.

Przeglądanie

Użytkownik może przeglądać zasoby korzystając z zdefiniowanych przez redaktorów kolekcji obiektów lub wyświetlanych na portalu specjalnych list, które zawierają informacje o obiektach polecanych, najczęściej przeglądanych przez innych użytkowników oraz ostatnio dodanych do portalu. Jeżeli redaktorzy utworzyli obiekty grupowe to ich struktura jest również widoczna na portalu WWW, przez co użytkownicy mogą w łatwy sposób poruszać się, np. po kolejnych numerach gazety lub czasopisma.

Indeksy wartości

Poza wyszukiwaniem oraz przeglądaniem list obiektów możliwe jest przeglądanie indeksów wartości. Każde pole opisowe w systemie dLibra (np. tytuł, autor) ma swój własny indeks wartości, tj. listę wszystkich wartości występujących w danym polu w całym systemie. Użytkownicy portalu WWW mają dostęp do tych indeksów, przez co mogą przeglądać zasoby wg określonych pól metadanych, np. mogą przeglądać listę wszystkich autorów lub listę wszystkich tytułów, które umieszczone są na portalu. Indeksy wartości są posortowane alfabetycznie, a użytkownik ma dodatkowo możliwość ich filtrowania względem wybranych fraz / liter.