Rada Programowa

organ opiniodawczo–doradczy

Do zadań Rady Programowej należy

 • przedstawianie pozostałym organom Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów bieżącej działalności Fundacji,

 • proponowanie zmian Statutu Fundacji,

 • proponowanie przyznania nagród i wyróżnień,

 • propagowanie celów dla których realizacji Polska Fundacja Morska została utworzona.

W skład Rady wchodzą (w kolejności alfabetycznej)

 • Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz, nauczyciel, krótkofalowiec SP5ATV. Pierwszy Polak ktory dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską.

 • Wojciech Jacobson, chemik, żeglarz; uczestnik rejsu na Vagabond II przez Przejście Północno-Zachodnie. Członek Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża.

 • Jarosław Kaczorowski, żeglarz, kapitan jachtowy i motorowodny, trener żeglarstwa i sędzia żeglarski klasy państwowej. Członek żeglarskiej komisji egzaminacyjnej w Berlinie

 • Jerzy Knabe, inżynier, publicysta, żeglarz, płetwonurek, współzałożyciel Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża.

 • Maciej Krzeptowski, ichtiolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik, członek Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża, prawnuk Sabały. Honorowy Ambasador Szczecina.

 • Henryk Wolski, żeglarz i podróżnik. Członek żeglarskiej komisji egzaminacyjnej w Berlinie. Pierwszy Polak który na jachcie żaglowym zamknął pętlę wokół bieguna północnego.

Na wieczną wachtę odeszli

 • (2021) Bohdan Sienkiewicz, dziennikarz, marynista, popularyzator edukacji morskiej i wychowania morskiego młodzieży. Twórca programów telewizyjnych "Latający Holender" i "Dookoła świata".

 • (2021) Jerzy Porębski, ichtiolog, pieśniarz, wykonawca szant i autor piosenek o tematyce morskiej, publicysta, rybak i żeglarz, animator ruchu szantowego.