Rada Programowa

organ opiniodawczo–doradczy

Do zadań Rady Programowej należy

 • przedstawianie pozostałym organom Fundacji opinii w przedmiocie priorytetów bieżącej działalności Fundacji,
 • proponowanie zmian Statutu Fundacji,
 • proponowanie przyznania nagród i wyróżnień,
 • propagowanie celów dla których realizacji Polska Fundacja Morska została utworzona.

W skład Rady wchodzą (w kolejności alfabetycznej)

 • Krzysztof Baranowski, żeglarz, kapitan jachtowy, dziennikarz, nauczyciel, krótkofalowiec SP5ATV. Pierwszy Polak ktory dwukrotnie opłynął samotnie kulę ziemską.
 • Wojciech Jacobson, chemik, żeglarz; uczestnik rejsu na Vagabond II przez Przejście Północno-Zachodnie. Członek Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża.
 • Jarosław Kaczorowski, żeglarz, kapitan jachtowy i motorowodny, trener żeglarstwa i sędzia żeglarski klasy państwowej. Członek żeglarskiej komisji egzaminacyjnej w Berlinie
 • Jerzy Knabe, inżynier, publicysta, żeglarz, płetwonurek, współzałożyciel Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża.
 • Maciej Krzeptowski, ichtiolog, żeglarz, kapitan jachtowy, podróżnik, członek Mesy Kaprów Polskich w Bractwie Wybrzeża, prawnuk Sabały. Honorowy Ambasador Szczecina.
 • Jerzy Porębski, ichtiolog, pieśniarz, wykonawca szant i autor piosenek o tematyce morskiej, publicysta, rybak i żeglarz, animator ruchu szantowego.
 • Bohdan Sienkiewicz, dziennikarz, marynista, popularyzator edukacji morskiej i wychowania morskiego młodzieży. Twórca programów telewizyjnych "Latający Holender" i "Dookoła świata".
 • Henryk Wolski, żeglarz i podróżnik. Członek żeglarskiej komisji egzaminacyjnej w Berlinie. Pierwszy Polak który na jachcie żaglowym zamknął pętlę wokół bieguna północnego.